TƯƠNG HỘT

20,000₫

Mô tả

MỘT SẢN PHẨM TRONG NHÓM SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CỦA NHÀ LÀNH.

SẢN PHẨM KHÔNG ĐƯỜNG, ĐƯỢC Ủ 1 NĂM

Bình luận

Sản phẩm khác